aöf2

Aöf Temel Bilgi Teknoloji...

*1943 senesinde ENİAC adlı bilgisayar ilk bilgisayardır. ENİAC (Elektronik Sayısal Birleştirici ve Hesaplayıcı) 2....

aöf1

Aöf Adalet Meslek Etiği Ö...

  Ahlakın Konusu Nesneler, olaylar, durumlar ve hayvanların hareketleri ahlak konusu içerisinde değerlendirilemez. Ama...
aöf2

Ekonomi bilimi açısından işletme, bir girişimcinin kazanç sağlamak amacıyla emek ve sermayeyi bir organizasyon içerisinde bir araya getirmesidir.   Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

p_ayrac
 • 5 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Yargı görevini üstlenen devlet, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar koymakla kalmaz, toplumsal ve hukuki barışın korunması görevini de üstlenir. Devlet, koyduğu hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayarak, kurulan dengenin bozulmasını engeller, böylece hukuk düzeni ve barışının devamı koruma görevini de yerine getirmiş olur.

p_ayrac
 • 3 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

En genel tanımı ile damga vergisi bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir mali yükümlülüktür.

p_ayrac
 • 4 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Ceza Muhakemeleri Kanunu Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler                                     ÜNİTE-1 Ceza muhakemesi cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için yürütülen faaliyetler bütününü ifade eder. Ceza muhakemesi hukuku ise bu faaliyetleri düzenleyen hukuk kurallarının bütününden oluşmaktadır. CEZA MUHAKEMESİNİN TANIMI, AMACI VE KAVRAMI Ceza muhakemesi cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için yürütülen faaliyetler bütününüdür. Ceza muhakemesi...

p_ayrac
 • 10 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

“Zeus’un kızlarından Litailer vardır ki onlar da adalet işinde savunmayı üstlenmişlerdir. Yalvarılar denilen Litailer Zeus’un çirkin kızlarıdır. Topludurlar. Yüzleri buruşuk, gözleri şaşıdır. Suç işleyenlerin kandırıldıklarını, yargıçlara anlatır dururlar. Zeus’un onları bağışlamasını isterler. Mitoloji’de yer alan Litailer bu nitelikleriyle avukatlık mesleğinin temsilcisidirler.

p_ayrac
 • 7 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

  Adalet bölümü 2. sınıf bahar dönemi tüm özetleri toplu almanız için hazır. Toplu olarak aldığınızda 50 TL’ ye sahip olabilirsiniz. İster EFT-Havale, ister kredi kartı ile tek çekim ya da taksitle…

p_ayrac
 • 11 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

Adalet bölümü 2. sınıf güz dönemi tüm özetleri toplu almanız için hazır. Toplu olarak aldığınızda 50 TL’ ye sahip olabilirsiniz. İster EFT-Havale, ister kredi kartı ile tek çekim ya da taksitle…

p_ayrac
 • 8 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

17. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar olan dönem Osmanlı devletinin duraklama devridir. Bazıları duraklama dönemini Kanuni Sultan Süleyman’a kadar götürse de aslında öyle değildir. Çünkü 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sınırları içinde devlet teşkilatı ve sosyal hayatta bazı aksaklıklar baş gösterse de bu dönemde fetihler ve toprak genişlemesi devam...

p_ayrac
 • 8 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

Dille ilgili sağlıklı bilgilere ancak bilimsel yaklaşımlarla ulaşılabilir. Bu yaklaşımların başında doğal dilin ses, biçim ve söz diziminin bilgisi ve çalışması olan dil bilgisi gelir. Kuşkusuz, bir dili ana dili olarak edinmek için dil bilgisine ihtiyaç yoktur. 

p_ayrac
 • 12 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Yargı örgütü hukuku, Anayasa tarafından aynı zamanda bir yetki olarak nitelendirilmiş bulunan yargı fonksiyonunu konu edinen, bu fonksiyonu yerine getirmeyi üstlenmiş olan mahkemelerin, kuruluş ve görevlerini, çalışmasına ilişkin dış koşulları, yargılama sürecinin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak katılan görevlilerin statülerini, görev ve yetkilerini belirleyen hukuk kuralları bütünüdür.

p_ayrac
 • 10 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
Sayfa 1 Toplam: 41234