aöf1

Aöf Temel Bilgi Teknoloji...

Elektronik devrelerden oluşan, bilgiyi işleyen tüm cihazlara bilgisayar denir. Örneğin, Kolumuzdaki dijital saatler, basit...

aöf1

Aöf Memur Hukuku Özeti İn...

Demokratik olsun olmasın her ülkede kanun koyucu kendi tarihi, kültürel, siyasî ve ekonomik gereklerini...
aöf2

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı’nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir. Adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla UYAP adı altında çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı bir sistemin uygulamaya geçirilmiş

p_ayrac
 • 7 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Demokratik olsun olmasın her ülkede kanun koyucu kendi tarihi, kültürel, siyasî ve ekonomik gereklerini dikkate alarak memurları da içeren kamu personel rejimini belirlemekte, dolayısıyla herkesçe kabul edilen genel ve ortak bir memur tanımı bulunmamaktadır.

p_ayrac
 • 4 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

Ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen, cezaî sonuçlarla (müeyyidelerle) yasaklanan hukuka aykırı fiilleri (suçları) öngören hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, hukuka aykırı fiil, failin kişi­liği ve cezaî sonuçlar olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.

p_ayrac
 • 3 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Müeyyide: Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebirdir. Özel hukuk: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestisi esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.

p_ayrac
 • 5 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

Çalışan insanların yaşamının önemli bir bölümü bürolarda geçmektedir. Belki siz de bir büroda çalışmaktasınız ya da ilerde çalışıyor olacaksınız. Bankada para çekme-yatırma işine bakan, Tedaşta elektrik ücretini ödediğiniz kişi vb. personeller bürolarda işlerini yapmaktadır

p_ayrac
 • 3 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

Adalet bölümü 1. sınıf bahar dönemi tüm özetleri toplu almanız için hazır. Toplu olarak aldığınızda 50 TL’ ye sahip olabilirsiniz. İster EFT-Havale, ister kredi kartı ile tek çekim ya da taksitle…

p_ayrac
 • 11 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

“be” fiilinin Geniş Zamanda Kullanımı → Cümlede fiil yok ise to be fiili kullanılır. ”be” fiili geniş zamanda öznelerle birlikte aşağıdaki gibi kullanılmaktadır:

p_ayrac
 • 11 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

İnsan Hakları: herkesin her yerde ve her zaman dokunulamaz bir takım haklarıdır. İnsan haklarının ve kamu özgürlüklerinin korunma sebebi insanın devlet iktidarına karşı korunmasıdır.   

p_ayrac
 • 8 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf1

Elektronik devrelerden oluşan, bilgiyi işleyen tüm cihazlara bilgisayar denir. Örneğin, Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinaları, dizüstü bilgisayarlar ve otomobillerde kullanılan “beyin”lerin hepsi birer bilgisayardır. Şimdi bilgisayar türlerine bakalım:

p_ayrac
 • 11 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
aöf2

  Eşya hukuku eşyalar (nesneler) dünyasında kişilerin (öznelerin) ilişkilerinin bir kesitini düzenleyen kurallar bütününü inceler.

p_ayrac
 • 10 görüntüleme
 • Yorum Yok
Yorum Yok
Sayfa 1 Toplam: 3123